V současné době aktualizujeme webové stránky pro doménu www.darzu.cz

Sdružení rodičů a přátel Střediska „DAR“
vzniklo koncem roku 1991 jako občanské sdružení na podporu rodinám s dětmi s postižením.
Ke dni 30.9.2015 mělo sdružení 34 členek a členů.
V současné době se transformuje na zapsaný ústav.

Posláním
je podporovat sociální služby komunitního typu pro rodiny s dětmi s postižením, nabídnout jim včasnou pomoc, podporu, doprovázení a umožnit tak dětem s postižením život ve vlastní rodině.

Podporují nás:
Pomozte dětem, ČSOB, DSA, MHMP aj.